Startsidan     Om stiftelsen     Om SLO     Vanliga frågor     Informationsmaterial     Kontakt     Forskning     Aktivitet     Länkar     BritishFlag English
skyddade länkar --  Familjer      Styrelse      SLO-diskussionsforum     

VerksamhetHemsida

Under Stiftelsen JMRs första år har styrelsen beslutat att prioritera att bygga upp en informativ hemsida. Vi vänder oss till tre målgrupper – föräldrar och närstående, personal och andra intresserade. Vi vill att vår information ska underlätta vardagen för familjer och närstående och underlätta för dem att se möjligheter.

Hemsidan har en allmän del med information om SLOS, om forskning om SLOS samt vad som är på gång. Det finns möjligheter att ställa frågor som redovisas anonymiserat. I en föräldradel som skyddas av lösenord kan mer personliga berättelser delas och foton visas. I ytterligare en intern del finns dokument för styrelsens arbete.

Även om vårt fokus självfallet är SLOS så informerar vi också om flerfunktionsnedsättningar, eftersom personer med SLOS vanligen har det vilket påverkar vardagen.

Kontakta oss om du vill bidra till arbetet med att stödja personer med SLOS och deras familjer. Kanske har du information, råd eller tips, eller kan bidra på annat sätt i arbetet, med att fotografera, skriva etc. eller ge ekonomiskt stöd.

2014-10-22   


RSS

Klicka på den här symbolen för att prenumerera på uppdateringar av sidan

snabblänkarVåra texter är licensierade under Creative Commons. Det betyder att du gärna får använda dem i icke kommersiella syften, men inte får tjäna pengar på våra texter. Länka alltid tydligt till oss och var tydlig med vem som författade artikeln. Bilder är inte licensierade, men fråga så ordnar vi det.

senaste uppdatering
2017-11-23