På Facebook har en sluten diskussionsgrupp för SLOS-föräldrar skapats.

Eftersom gruppen är sluten krävs inbjudan för att delta. För att få en inbjudan,kontakta organisatören av gruppen:
Robert Bjuvhagen, mail robertbjuvhage@hotmail.com